ข่าว หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด


 

เอกสารเผยแพร่ จำนวนดาวน์โหลด
แผน 59 ฉบับปรับปรุง
2081
ท้ายกระดาษ งานเเข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7
504
รายชื่อหลักสูตรโครงการฝึกอบรมแรงงานไทยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
500
ข้อมูลหลักสูตร Toolbox ด้านการพัฒนาบุคลากรและการทดสอบสมรรถนะตามหลักสูตรการท่องเที่ยว
684
รวมชื่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหน่วยงานและตำแหน่งบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1759

รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 949,012 คน