ข่าว หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด


 

เอกสารการประชุม จำนวนดาวน์โหลด
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 3/2561
ดิจิทัล
เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 และ แบบฟอร์ม ไม่เกิน 5 ล้าน
109
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 2/2561
212
Update ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 1/2561
250
Update ระเบียบวาระการประชุมหารือการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
193
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2560
97
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 4/2560
135
เอกสารสัมมนาดิจิทัล
1981
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
292
เอกสารประกอบการประชุม CIO กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2560
747
วาระการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2560
575

รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,116,642 คน