ข่าว หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด


 

เอกสารการประชุม จำนวนดาวน์โหลด
ดิจิทัล
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 4/2560
21
ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
853
เอกสารสัมมนาดิจิทัล
909
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
116
เอกสารประกอบการประชุม CIO กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2560
399
วาระการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2560
326

รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 911,292 คน