ข่าว หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด


 

เอกสารการประชุม จำนวนดาวน์โหลด
ดิจิทัล
Update ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 1/2561
116
Update ระเบียบวาระการประชุมหารือการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
99
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2560
64
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 4/2560
90
เอกสารสัมมนาดิจิทัล
1252
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
197
เอกสารประกอบการประชุม CIO กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2560
540
วาระการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2560
402

รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 995,427 คน