ข่าว หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด


 

เอกสารการประชุม จำนวนดาวน์โหลด
ดิจิทัล
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2560
17
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 4/2560
56
เอกสารสัมมนาดิจิทัล
1078
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
136
เอกสารประกอบการประชุม CIO กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2560
473
วาระการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2560
362

รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 949,011 คน