ข่าว หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด


 

เอกสารการประชุม จำนวนดาวน์โหลด
ดิจิทัล
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 2/2561
108
Update ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 1/2561
177
Update ระเบียบวาระการประชุมหารือการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
131
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2560
77
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) ครั้งที่ 4/2560
106
เอกสารสัมมนาดิจิทัล
1445
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
233
เอกสารประกอบการประชุม CIO กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2560
600
วาระการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2560
439

รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,036,357 คน