ข่าว หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด


 

เอกสารการประชุม จำนวนดาวน์โหลด
รวมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการ CIO
ดิจิทัล
เอกสารสัมมนาดิจิทัล
744
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
90
เอกสารประกอบการประชุม CIO กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2560
291
วาระการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2560
263

รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 877,064 คน