ข่าว หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด


 

KPI >

KPI จำนวนดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จการบริหารทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
590
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์
404

รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,116,666 คน