ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

 

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบ ปีงบประมาณ 2561 pdf ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาความเป็นเลิศทางทรัพยากรมนุษย์ ดีทีอี ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 61 2 0 20/04/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบ ปีงบประมาณ 2561 pdf ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบ สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ระดับ 1 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 61 2 0 20/04/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบ ปีงบประมาณ 2561 pdf ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ. 61 2 0 20/04/2561 ดาวน์โหลด
เผยแพร่งบทดลอง pdf เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 61 3 0 20/04/2561 20/04/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการฝึกอบรม pdf ใบสมัครฝึกอบรม 2 0 20/04/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน folder หนังสือด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 0959 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 38 34 18/04/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม pdf ขอส่งรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีชองส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 54 52 18/04/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด folder เอกสารปรับลดงบประมาณ 2562 8 6 18/04/2561 ดาวน์โหลด
oitt5.กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก folder เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 18-19 เมษายน 2561 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 57 55 17/04/2561 17/04/2561 ดาวน์โหลด
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561 pdf งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561 4 1 17/04/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน zip ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและรั้วรอบสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 2 0 17/04/2561 ดาวน์โหลด
oitt3.กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ pdf ประกาศผลการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (1-3มีค61) 4 1 17/04/2561 ดาวน์โหลด

รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 5,762 รายการ