ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

 

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารการสมัคร pdf ใบสมัครฝึกอบรม QA221 36 32 19/10/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ใบสมัครฝึกอบรม 30 20 18/10/2561 19/10/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประชาสัมพันธ์ folder ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนิติกร 23 22 18/10/2561 18/10/2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดาวน์โหลด folder แผนปฏิบัติการตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน 138 135 17/10/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบ ปีงบประมาณ 2561 pdf 1) สาขาอาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 1, 2) สาขาอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1, 3) สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1, 4) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1, 5) สาขาอาชีพช่างฉาบปูน ระดับ 1, 6) สาขาอาชีพช่างกลึง ระดับ 1, 7) สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 และ 8) สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) ระดับ 1 ฝึกระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2561 และฝึกระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 30 26 12/10/2561 12/10/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ pdf ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง 2562 6 3 12/10/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐาน pdf สาขาช่างเย็บ ระดับ ๓ 11 8 12/10/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐาน pdf สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ ๓ 4 2 12/10/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐาน pdf สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ ๒ 4 2 12/10/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ pdf สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน 8 5 12/10/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน 3 1 12/10/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐาน pdf สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ ๑ 2 1 12/10/2561 ดาวน์โหลด

รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 6,253 รายการ