ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

 

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ใบสมัครฝึกอบรมประจำปี2561 folder ใบสมัครฝึกอบรมประจำปี2561 16 10 17/11/2560 ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder แบบฟอร์มการยื่นรับรองหลักสูตร การขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการ การยื่นประเมินเงินสมทบ และอื่นๆ 43 38 17/11/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐาน pdf วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ระดับ 1 9 6 17/11/2560 17/11/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ pdf คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 4 1 17/11/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 7 4 17/11/2560 ดาวน์โหลด
มาตรฐานหลักสูตรรองรับประเทศไทย 4.0 folder แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 14 11 16/11/2560 ดาวน์โหลด
การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน folder แบบชอใบแทน 3 0 16/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 6 3 16/11/2560 ดาวน์โหลด
คู่มือจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf คู่มือจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 6 1 15/11/2560 15/11/2560 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560 pdf รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 4 1 15/11/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อนุมัติจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ สนพ.อ่างทอง 3 0 15/11/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน pdf ประกาศผู้ชนะเสนอจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การฝึกยกระดับฝีมือสาขา ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 0 15/11/2560 ดาวน์โหลด

รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 5,363 รายการ