ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

 

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ pdf งบทดลองเดือน มิ.ย.61 1 0 22/07/2561 ดาวน์โหลด
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน pdf งบทดลองเดือน พ.ค.61 1 0 22/07/2561 ดาวน์โหลด
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน pdf งบทดลองเดือน เม.ย.61 1 0 22/07/2561 22/07/2561 ดาวน์โหลด
ทะเบียนวิทยากร สพร.6 ขอนแก่น excel2010 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 4 2 20/07/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัครวิทยากรภายนอก word2010 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 6 3 20/07/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัครวิทยากรภายนอก folder ใบสมัครวิทยากรภายนอก 2 0 20/07/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf หนังสือที่ รง 0401/ว 2715 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง สรุปรายงานจากการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2561 31 29 18/07/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเวียน pdf รง 0402/ว 08580 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 25 18/07/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 29 26 17/07/2561 17/07/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf หนังสือด่วนที่สุดที่ รง 0401/ว 08527 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 4/2561 (ส่วนภูมิภาค) 63 62 17/07/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf หนังสือด่วนที่สุดที่ รง 0401/ว 08526 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 4/2561 (ส่วนกลาง) 15 14 17/07/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน pdf หนังสือด่วนที่สุดที่ รง 0401/ว 08525 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 4/2561 (รองฯ, ผต.) 10 9 17/07/2561 ดาวน์โหลด

รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 5,996 รายการ