หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
กรอบการจัดสรรงบประมาณ SME 4.0.pdf 9,735 KB .pdf 143 ดาวน์โหลด
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0.pptx 203 KB .pptx 129 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงาน ศปพ.ปี 61.pdf 49 KB .pdf 66 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ปี 2561.pdf 101 KB .pdf 80 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+สัญญาจ้างที่ปรึกษา +2561.docx 89 KB .docx 31 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+TOR+2561.doc 174 KB .doc 37 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+รายเอียดกิจกรรม+2561.docx 45 KB .docx 33 ดาวน์โหลด
ใบบันทึกการปฏิบัติงาน+ที่ปรึกษา+2561.doc 52 KB .doc 25 ดาวน์โหลด
ใบบันทึกการปฏิบัติงาน+นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่+2561.doc 51 KB .doc 26 ดาวน์โหลด
รายงานผล+ที่ปรึกษา+2561.docx 21 KB .docx 21 ดาวน์โหลด
รายงานผล+นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่+2561.docx 21 KB .docx 22 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+สัญญาจ้างที่ปรึกษา +2561.pdf 136 KB .pdf 25 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+TOR+2561.pdf 140 KB .pdf 31 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+รายเอียดกิจกรรม+2561.pdf 64 KB .pdf 24 ดาวน์โหลด
ใบบันทึกการปฏิบัติงาน+ที่ปรึกษา+2561.pdf 66 KB .pdf 20 ดาวน์โหลด
ใบบันทึกการปฏิบัติงาน+นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่+2561.pdf 70 KB .pdf 18 ดาวน์โหลด
รายงานผล+ที่ปรึกษา+2561.pdf 72 KB .pdf 18 ดาวน์โหลด
รายงานผล+นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่+2561.pdf 71 KB .pdf 27 ดาวน์โหลด
Update+จัดสรรเงิน+ใน กทม. และ 76 จังหวัด.pdf 90 KB .pdf 5 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 2.pdf 49 KB .pdf 1 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 3.pdf 62 KB .pdf ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 4.pdf 45 KB .pdf ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรมที่ 1.pdf 43 KB .pdf ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงาน ศปพ. ปี 61.docx 63 KB .docx 54 ดาวน์โหลด
ใบสมัครโครงการเพิ่มผลิตภาพ+ปี 2561.doc 85 KB .doc 60 ดาวน์โหลด
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 911,995 คน