หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
บันทึก รง 0405+ว1517+30 พ.ย.60+page1.pdf 616 KB .pdf 17 ดาวน์โหลด
+โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงาน สู่ SME 4.0 ปี 2561+26-12-60.pdf 15,538 KB .pdf 91 ดาวน์โหลด
+i.แนวทางการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 61.pptx 1,084 KB .pptx 45 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 1.docx 32 KB .docx 39 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 2.doc 66 KB .doc 36 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 3.doc 85 KB .doc 36 ดาวน์โหลด
แนวทาง_กิจกรรม 4.doc 70 KB .doc 23 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-01+WORD+ใบสมัครโครงการ.doc 86 KB .doc 32 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-02+WORD+บันทึกข้อมูลพื้นฐาน.docx 26 KB .docx 32 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-03+WORD+รายงานการปฏิบัติงานที่ปรึกษา.doc 51 KB .doc 24 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-04_WORD+รายงานกิจกรรมที่่ 1.docx 16 KB .docx 31 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-05_WORD+รายงานกิจกรรมที่ 2.docx 15 KB .docx 26 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-06_WORD+แบบรายงานผู้รับบริการ.docx 16 KB .docx 27 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-07_WORD+รายละเอียดการให้บริการ.docx 17 KB .docx 31 ดาวน์โหลด
PRODUC-2561-08_WORD+แบบสรุปผลการดำเนินการ.docx 17 KB .docx 24 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+สัญญาจ้างที่ปรึกษา +2561.docx 89 KB .docx 193 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง+TOR+2561.doc 174 KB .doc 232 ดาวน์โหลด
ใบบันทึกการปฏิบัติงาน+ที่ปรึกษา+2561.doc 52 KB .doc 125 ดาวน์โหลด
Update+จัดสรรเงิน+ใน กทม. และ 76 จังหวัด.pdf 90 KB .pdf 136 ดาวน์โหลด
คลินิกผลิตภาพเเรงงานสัยจร01.ai 11,786 KB .ai 55 ดาวน์โหลด
คลินิกผลิตภาพเเรงงานสัญจร01.jpg 12,123 KB .jpg 44 ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงาน ศปพ. ปี 61.docx 63 KB .docx 184 ดาวน์โหลด
ใบสมัครโครงการเพิ่มผลิตภาพ+ปี 2561.doc 85 KB .doc 181 ดาวน์โหลด
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 949,006 คน