ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

ผู้บริหาร CIO
 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(CIO)


ชื่อ นามสกุล  นายสุรพล พลอยสุข

 


ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน