หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม

Share
การประชุมหารือการกำหนดอุปสงค์ อุปทานด้านกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
 
การประชุมหารือการกำหนดอุปสงค์ อุปทานด้านกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
รายละเอียด ::

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม ::
วันที่เริ่ม : 13 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ::
ถึงวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,117,494 คน