หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม

Share
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 3
 
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 3
รายละเอียด ::

ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม ::
วันที่เริ่ม : 1 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ::
ถึงวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,095,463 คน