ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
ผู้จัดการองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออำลา เนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ผู้จัดการองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออำลา เนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง

ว้นที่ข่าว : 19/03/2558
ส่งต่อให้เพื่อน