หน้าแรก > อาเซียน > ประชาคมอาเซียน
Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
นัักเรียน ม.ปลาย จากโรงเรียนฮิจิริงานโอกะ แห่งมหาวิทยาลัยทามะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation: JICE) ประสานงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งความประสงค์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนฮิจิริงาโอกะ แห่งมหาวิทยาลัยทามะ (Tama University Hijirigaoka High School) ประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน JENESYS 2.0 จำนวน 27 คน ประกอบด้วยนักเรียน 23 คน อาจาร์ย 2 คน และผู้ประสานงาน JICE 2 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับหน่วยงานกรม เพื่อแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง 2 ประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายดังกล่าว เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ


ว้นที่ข่าว : 07/04/2558
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,502,029 คน