หน้าแรก > อาเซียน > ประชาคมอาเซียน
Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องมาตรฐานแรงงานอาเซียน การจัดแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน(พ.ศ.2559-2563)

นางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนกองแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรรงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องมาตรฐานแรงงานอาเซียน การจัดแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน(พ.ศ.2559-2563) ร่วมกับประเทศในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม2558 ณ โรงแรมเดอะปารค์ จังหวัดเชียงใหม่


ว้นที่ข่าว : 19/03/2558
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,336,221 คน