หน้าแรก > อาเซียน > ประชาคมอาเซียน
Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในงานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณอาสาสมัครเกาหลี ปี 2557-2558

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในงานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณอาสาสมัครเกาหลี จำนวน 3 คน ได้แก่ Ms. Ma Soo Jung, Ms. Kim Hyo Sun และ Ms. Kim Hye Yong เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ร้านสมบูรณ์โภชนา ถนนบรรทัดทอง กรุงเทพ เนื่องในโอกาสครบกำหนดการปฏิบัติหน้าที่ในสาขา Korean Education ณ กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ ศพจ.อุดรธานี และศพจ.เชียงใหม่ ตามลำดับ  ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยง ได้แก่ Mr.Jin Sub Han ผู้อำนวยการ KOICA นางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นางอัญชนา เกษกานดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ นางสาวบุปผา สุวรรณวรางกูล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนจาก สพท. ผู้แทนจาก ศพจ. อุดรธานี ผู้แทนจาก ศพจ. เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ โดยมีกองวิเทศสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน


ว้นที่ข่าว : 09/03/2558
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,336,225 คน