หน้าแรก > อาเซียน > ประชาคมอาเซียน
Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
มูลนิธิเทมาเส็กและโพลีเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจากสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือโครงการบูรณาการกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน(AQRF) กับนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน

เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์นำ Mr. Standly Lee จากมูลนิธิเทมาเส็ก Mr. Lee Leck Seng และ Mr. Lee Fook Kee จากสิงคโปร์โพลีเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือโครงการบูรณาการกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียน(AQRF) ร่วมกับนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558


ว้นที่ข่าว : 18/02/2558
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,502,051 คน