หน้าแรก > อาเซียน > ประชาคมอาเซียน
Share
พิมพ์หน้านี้ ประชาคมอาเซียน
 
การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกัมพูชา-ไทย ครั้งที่ 13

นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองอธิบดี นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้แทนประเทศไทยจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งนำคณะโดยนางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ   เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกัมพูชา-ไทย ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ Palace du Gouvernment กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา


ว้นที่ข่าว : 02/02/2558
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,336,214 คน