ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
บทความแนะนำ
 
ข้อมูลรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว (TOURISM ECONOMIC REVIEW) ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 6

2. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการประกาศเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวและการรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขต

พัฒนาการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครและหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)

3. โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

ส่งต่อให้เพื่อน