ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 518
 

หัวข้อข่าว
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 68 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคชื่อ – ตำแหน่ง และตัวอักษรอะคริลิคติดทำเนียบอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (จำนวน 16 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 – 5 และชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกี่ยวกับเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเข้ารูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (จำนวน 33 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำหนังสือ แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 518 รายการ