ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 1470
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ ๙๔๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มกลัดที่ระลึกงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดนิทรรศการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและทำหนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนเพื่อการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์ในรูปแบบข่าว เกี่ยวกับภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กต7537 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 80 หีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเก็บเอกสาร จำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการพัฒนาฝีมือให้มีทักษะความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1,470 รายการ