ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 878
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พิมพ์่เอกสารและสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร สกู๊ปข่าว เกี่ยวกับภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 75 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ศปก.กพร.)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 และจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน พ.ศ. 2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อวัสดุ
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อวัสดุ
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อวัสดุ
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 878 รายการ