ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 1152
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชิ้นงานสำหรับแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างจัดงานพิธีเปิด พิธีปิด และการประชุมในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง จ้างเหมางานระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตข่าว/สกู๊ป การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 35 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 จำนวน 613 ชุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตประกาศนียบัตรการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์สกู๊ปข่าวโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1,152 รายการ