ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 714
 

หัวข้อข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 154 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Testing) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 88 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างขนส่งชุดอุปกรณ์การฝึกและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อนำไปใช้ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินของาชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินของราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์ สำหรับติดรถยนต์ของทางราชการ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 714 รายการ