ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ข่าวฝึกอบรม วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 311
 

หัวข้อข่าว
สนพ.มุกดาหาร สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน พัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลก
สพร.23 ปัตตานี ยกระดับฝีมือแรงงานสู่ SME4.0
สนพ.อุทัยธานี รฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำร่มสัปทนและการทำดอกบัวเงิน ดอกบัวทอง
สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งพัฒนาแรงงานใหม่ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในกิจกรรมการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
สนพ.นครพนม ยกระดับฝีมือช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์
สนพ.กาญจนบุรี ยกระดับฝีมือเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
สพร.8 นครสวรรค์ ยกระดับไฟฟ้าภายในอาคาร
สนพ.อุตรดิตถ์ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
“DSD Wellness Academy” สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
สนพ.พะเยา ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา ยกระดับช่าง
"สนพ.ตรัง สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ"
“DSD Wellness Academy” ฝึกแรงงานนอกระบบ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อความงาม เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สนพ.มุกดาหาร ร่วมกับสถานประกอบกิจการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
สนพ.บุรีรัมย์ จับมือ อบต.ตูมใหญ่ เพิ่มทักษะ Excel ให้กับเจ้าหน้าที่
สนพ.แม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
สพร. 2 สุพรรณบุรี เพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผ้าทอลายพื้นเมือง
สนพ.เลย ฝึกอบรมการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
สพร. 5 นครราชสีมา ยกระดับฝีมือ สาขาหัวหน้างานสมัยใหม่
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 311 รายการ