ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ข่าวฝึกอบรม วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 250
 

หัวข้อข่าว
สพร. 25 นราธิวาส อบรม หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างไม้เครื่องเรือน
สนพ.หนองบัวลำภู อบรมตามโครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย
สนพ.อุตรดิตถ์ อบรม หลักสูตรอาชีพเสริม (แรงงานนอกระบบ)
“สพร. 13 กรุงเทพมหานคร ยกระดับพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์"
สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบแม่พิมพ์
สนพ.กาญจนบุรี เพิ่มทักษะกำลังแรงงานพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สพร.20 เชียงราย ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สนพ.มุกดาหาร ฝึกอาชีพเสริม สาขา ช่างผลิตภัณฑ์งานปูน
สนพ.หนองคาย ฝึกอบรมหลักสูตร 5 ส.
สพร.11 สุราษฎร์ธานี เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย
สพร. 21 ภูเก็ต ฝึกอบรม บริการด้านสุขภาพ
สนพ.นครพนม ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สนพ.แม่ฮ่องสอน พัฒนาฝีมือสานตะกร้าเชือกร่ม
สพร.นานาชาติ พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
สนพ.พิจิตร ฝึกยกระดับฝีมือช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์
สพร. 13 กรุงเทพมหานคร ยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก
สนพ.ตาก ฝึกอบรมเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด
สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ยกระดับและพัฒนาแรงงานรองรับเทคโนโลยีชั้นสูง
สนพ.พิจิตร ผลิตช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์
DSD Wellness Academy ฝึกอบรมหางานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 250 รายการ