ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ข่าวฝึกอบรม วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 344
 

หัวข้อข่าว
คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โครงการผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
สนพ.อุทัยธานี ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
“สพร.16 นครปฐม เดินหน้าฝึกอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “
สพร. 24 ยะลา ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
สนพ.มุกดาหารเร่งฝึกอาชีพให้แก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการรัฐ
สนพ.ชุมพร ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯสาขาการประกอบอาหารไทย
สนพ.พะเยา ฝึกการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมผู้มีรายได้น้อย
สพร.16 นครปฐม เดินหน้าฝึกอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นสุดท้ายของอำเภอดอนตูม “
สนพ.มุกดาหาร ฝึกอาชีพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สนพ.อำนาจเจริญเปิดฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยฯจำนวน 2 รุ่น
สนพ.อุทัยธานี ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สนพ.สกลนคร ฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สนพ.ตรัง ฝึกอบรมช่างเดินสายไฟฟ้า
สพร. 2 สุพรรณบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย
สนพ.นคพนม เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
สพร.21 ภูเก็ต เปิดฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย
สพร. 24 ยะลา จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงผู้รับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
สนพ.พังงา ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สนพ.สกลนคร ฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สนพ.ชุมพร ฝึกอบรมพร้อมทั้งบรรยายชี้แจงภารกิจของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 344 รายการ