ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ข่าวเครือข่ายด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 31
 

หัวข้อข่าว
สนพ.แพร่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน
สพร. 8 นครสวรรค์ ประชุมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อข่วยดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพเสริม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
"DSD Wellness Academy อบรมให้ความรู้ด้านแรงงานแก่ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน "
สพร. 24 ยะลา ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน
สพร 16 นครปฐม แนะนำทำความเข้าใจ และเขียนใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพเสริมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีราย
สนพ.พัทลุง ออกบริการเคลื่อนที่ บริการเช็คสภาพรถ
สนพ.ลำพูน พัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน
สนพ.บึงกาฬ พัฒนากำลังคนจังหวัดบึงกาฬ
สนพ.สุโขทัย นำทีมที่ปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME4.0
สนพ.ตรัง พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับ Thailand 4.0
สพร. 15 พระนครศรีอยุธยา ให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพ
สพร. 13 เดินหน้าเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสู่ สถานประกอบกิจการ
สนพ.ระนอง ร่วมประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านแรงงาน
สนพ.ระนองจัดประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สพร. 17 ระยอง จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สนพ.สุรินทร์ เปิดร้านกรมพัฒน์บริการประชาชน
“สพร. 13 เดินหน้าเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสู่ สถานประกอบกิจการ.”
สนพ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ขยายโอกาสทางการศึกษา
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 31 รายการ