ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
ข่าวเครือข่ายด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน วันนี้ : 1 | ทั้งหมด : 23
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ลำพูน พัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน
สนพ.บึงกาฬ พัฒนากำลังคนจังหวัดบึงกาฬ
สนพ.สุโขทัย นำทีมที่ปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME4.0
สนพ.ตรัง พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับ Thailand 4.0
สพร. 15 พระนครศรีอยุธยา ให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพ
สพร. 13 เดินหน้าเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสู่ สถานประกอบกิจการ
สนพ.ระนอง ร่วมประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านแรงงาน
สนพ.ระนองจัดประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สพร. 17 ระยอง จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สนพ.สุรินทร์ เปิดร้านกรมพัฒน์บริการประชาชน
“สพร. 13 เดินหน้าเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสู่ สถานประกอบกิจการ.”
สนพ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ขยายโอกาสทางการศึกษา
สพร. 19 เชียงใหม่ จัดทีมงานเชิงรุกเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก แก่สถานประกอบกิจการ
สพร. 15 พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน”
สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ให้บริการเชิงรุก ให้คำปรึกษาแนะนำในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สนพ.พะเยา ให้ความรู้แนวทางการรับรองความรู้ความสามารถ
สนพ.ชุมพร ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชุมพร
สนพ.นนทบุรี เดินหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สนพ.ตาก ร่วมกับ สพร. 8 นครสวรรค์ เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
สพร. 19 เชียงใหม่ เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 23 รายการ