ประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4
...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ประเมินรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 20 คน #ช่างไฟ_ช่างแอร์_ช่างเชื่อม_ต้องมีไลเซนส์


ว้นที่ข่าว : 23/02/2564
ปิดหน้าจอ