สพร.15 อย. ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 11 คน ณ  สพร.15 อย.


ว้นที่ข่าว : 17/02/2564
ปิดหน้าจอ