สพร.15 อย. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สพร.15 อย. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน ณ สพร.15 อย.
ว้นที่ข่าว : 16/02/2564
ปิดหน้าจอ