สพร.15 อย. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ 2 สาขา
...
...
...

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 5 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา


ว้นที่ข่าว : 07/02/2564
ปิดหน้าจอ