สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษรับสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษรับสมัครช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อม เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาีมือแรงงานศรีสะเกษ โทร 045 615864 - 6 ต่อ 108


ว้นที่ข่าว : 26/01/2564
ปิดหน้าจอ