สนพ.สระแก้วจัดประเมินความรู้ความสามารถช่างแอร์
...
...
...

วันที่ 6 พ.ย. 63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 14 ราย พร้อมทั้งมอบใบประกาศให้กับผู้ผ่านการประเมิน ณ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสาารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 06/11/2563
ปิดหน้าจอ