สนพ.แพร่ รับสมัครช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ รับสมัครช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ เพื่อ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ค่าธรรมเนียมการขอเข้ารับการประเมิน 1,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ในวัน และเวลาราชการ

ว้นที่ข่าว : 14/10/2563
ปิดหน้าจอ