การดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ
...
...
...
วันที่ 8 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการประเมินความความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 14/2563 ให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 12 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ว้นที่ข่าว : 08/09/2563
ปิดหน้าจอ