ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ เลิศฤทธิยามาศ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช1 ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
...
...
...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ เลิศฤทธิยามาศ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช1 ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)


ว้นที่ข่าว : 03/09/2563
ปิดหน้าจอ