พัฒนาแรงงานนนท์ ประเมินช่างแอร์ แบบมีระยะห่างทางสังคม
...
...
...

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สนพ.นบ. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1  แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานทั่วไป จำนวน 10 คน  เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน  สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศฯ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย  ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุ ก่อนล่วงหน้าภายใน 60 วัน

สำหรับขั้นตอนการประเมินฯ เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ) เซ็นชื่อเข้า-ออก สำนักงานฯ  บริเวณจุดคัดกรอง  เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ผู้ประเมิน/ผู้รับการประเมินต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประเมิน ห้องประเมินฯ เปิดโล่ง มีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.50 เมตร นัดเวลาการเข้าประเมินฯ ชั่วโมงละ 2 คน  


ว้นที่ข่าว : 16/07/2563
ปิดหน้าจอ