ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พรบ. ส่งเสริมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 13 คน โดยได้ปฎิบัติการตามมาตรการป้องกันไวรัส Covit-19 ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแจ้งมา

 


ว้นที่ข่าว : 19/05/2563
ปิดหน้าจอ