สนพ. บุรีรัมย์ ประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สนพ.บร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 22 คน ณ ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

 


ว้นที่ข่าว : 15/11/2562
ปิดหน้าจอ