กำหนดการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

 

 


ว้นที่ข่าว : 01/11/2562
ปิดหน้าจอ