กำหนดการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ปีงบประมาณ 2563
...

กำหนดการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

 

 


ว้นที่ข่าว : 01/11/2562
ไฟล์แนบ ::กำหนดการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ