วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับสถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นช่างที่มีทักษะสูงและถูกต้องตามกฏหมาย จำนวน 11 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

 


ว้นที่ข่าว : 29/06/2562
ปิดหน้าจอ