สนพ.หนองบัวลำภู สร้างความปลอดภัยสู่สถานประกอบการ
...

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

นายประทีป นุ่นชื่น มอบหมายเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 แก่สถานประกอบการ ณ กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ ตั้งอยู่ที่ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู


ว้นที่ข่าว : 02/08/2562
ปิดหน้าจอ