การออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
...

       เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี  ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในพืีนที่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชุรี จำนวน 3 แห้ง ดังนี้ 

       1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ มหาวิทยาลัยราชภัณฑ์หมู่บ้านจอมบึง

       2. บริษัท ศุภกฤกษ์ฟาร์ม จำกัด

       3. บริษัท โกลบอลครอปส์ จำกัด


ว้นที่ข่าว : 02/08/2562
ปิดหน้าจอ