สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไป
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 12 คน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

 


ว้นที่ข่าว : 25/05/2562
ปิดหน้าจอ