ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับแรงงานที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแรงงานในระบบ จำนวน 15 คน


ว้นที่ข่าว : 25/05/2562
ปิดหน้าจอ