การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 6/2562
...

 

ภาพการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ครั้งที่ 6/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 23  พฤษภาคม 2562

  ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

 


ว้นที่ข่าว : 24/05/2562
ปิดหน้าจอ