สนพ.บุรีรัมย์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...

 สนพ.บุรีรัมย์  ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

       วันที่ 14  พฤษภาคม  2562  นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน 10 คน  

       ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ถนนบุรีรัมย์ - ห้วยราช ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โทร.044 634 608 ต่อ 501 ได้ทุกวันเวลาราชการ


ว้นที่ข่าว : 14/05/2562
ปิดหน้าจอ