ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...

7 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ​ จัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน​ในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป ที่ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร​ จำนวน​ 15​ คน​ โดยมีนายอัครวงศ์ ภัทรบุญยวิสุทธิ์ นายศุภวัฒน์​ ม่วงสุข และนายอำนวย​ เต็งหัตถกร เป็นผู้ประเมิน


ว้นที่ข่าว : 07/05/2562
ปิดหน้าจอ