การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 4/2562
...

การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่  19  เมษายน 2562  ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

 


ว้นที่ข่าว : 25/04/2562
ปิดหน้าจอ