สนพ.มุกดาหาร ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สู่ “Super Worker”
...
...
...
...
...
...
...

สนพ.มุกดาหาร ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สู่ “Super Worker”

 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โดยมีนายสุวัจน์  จันทร์โสภา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และ นายสมัย อยู่นาค ครูฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 เป็นผู้ประสานงานการประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ผู้สมัครขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน 13 คน เพื่อเข้ารับการประเมินในการสอบสัมภาษณ์ โดยมี นายชำนาน บุญเจริญ เลขที่ มห.158 00009 ,นายอนุศร โสภาบุตร เลขที่ มห.158 00002 และนายธราเทพ วังวงค์ เลขที่ มห.158 00009 เป็นผู้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ และการตรวจผลการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

 


ว้นที่ข่าว : 13/03/2562
ปิดหน้าจอ