สนพ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 26 คน มีผู้การรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 26 คน


ว้นที่ข่าว : 20/02/2562
ปิดหน้าจอ