วันที่ 30 ม.ค. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...

วันที่ 30 ม.ค. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับพนักงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 คน ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 30/01/2562
ปิดหน้าจอ