สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...

วันที่ 24 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 13 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง


ว้นที่ข่าว : 24/01/2562
ปิดหน้าจอ