สนพ.สมุทรสงคราม ประเมินฯ ช่างไฟฟ้า
...
...
...

วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินผู้ยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ ที่ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 11/01/2562
ปิดหน้าจอ