สนพ.เพชรบูรณ์ รับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 17 คน มีผู้ผ่านการประเมิน 17 คน


ว้นที่ข่าว : 25/12/2561
ปิดหน้าจอ