ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดได้อนุมัติ ให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ขอประเมิน จำนวน  12 คน ในสาขาอาชีพ  ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์        และคอมพิวเตอร์  สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ครั้งที่ 1/2562 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน  2561  ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 


ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
ปิดหน้าจอ