วันที่ 23 พ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...
...

วันที่ 23 พ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไปและพนักงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

 


ว้นที่ข่าว : 23/11/2561
ปิดหน้าจอ