สนพ.เพชรบูรณ์ เร่งรับรองความรู้ความสามารถ
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 16 คน มีผู้ผ่านการประเมิน 16 คน

 


ว้นที่ข่าว : 03/12/2561
ปิดหน้าจอ