ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ​ จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร​ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน​ พ.ศ.​ 2545 และที่แก้ไขเพ​ิ่มเติม (ฉบับที่​2)พ.ศ.​ 2557 จำนวน​ 22 คน​ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ โดยมีนายอัครวงศ์​  ภัทรบุญยพิศุทธิ์​ นายอรุณ​ เริ่มน้อย​ และนายอำนวย เต็งหัตถกร เป็นผู้ประเมิน

ว้นที่ข่าว : 06/11/2561
ปิดหน้าจอ